25.10.12 czwartek | Topolówka

25.10.12 czwartek

Autor: Dyrekcja, 24. Październik 2012

Zastępstwa na 25.10.12 – czwartek
Za p. M. Mroczkowską
3. III IB}
4. III IB} zajęcia łączone z p. A. Zander
5. II IB}
6. II IB} zajęcia łączone z p. A. Zander
Za p. A. Pomarańską
3. III A w czytelni
4. I A całość j. ang. p. M. Boduch
5. I A całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
Za p. B. Garus
2. III C}
3. III C} zastępstwo p. dyr B. Ordak
Za p. M. Grudkę
2. III A całość w-f p. E. Kucharska, III H p. E. Ptaszyńska
5. I D całość w-f p. A. Lazarowicz
6. II B całość w-f p. E. Kucharska, II H całość w-f p. A. Lazarowicz