26.10.12 piątek | Topolówka

26.10.12 piątek

Autor: Dyrekcja, 25. Październik 2012

Zastępstwa na 26.10.12 – piątek
Za p. A. Pomarańską
1. III A}
2. III A} zwolniona
4. II D całość p. A. Mejia
5. I A całość j. ang. p. M. Boduch
6. I A całość j. ang. p. M. Boduch
Za x. R. Mogiełkę
3. I A grupa w czytelni
4. I A j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala II grupa za 7 lekcję
5. III C  w czytelni
6. III B}
7. III B} zwolniona
8. III D zwolniona
Za p. J. Milewską
1. III IB}
2. III IB} zwolniona
3. II IB}
4. II IB} w czytelni
5. I pre IB całość historia p. Ł. Skupny
Za p. M. Grudkę
6. III A, III H}
7. III A, III H} grupa chłopców zwolniona