31.10.12 środa | Topolówka

31.10.12 środa

Autor: Dyrekcja, 30. Październik 2012

Zastępstwa na 31.10.12 – środa
Za p. A. Pomarańską
3. III A geogr. p. A. Kawula za 1 lekcję
5. II D całość j. niem. p. J. Milewska
Za p. A. Osieczko
3. II IB}
4. II IB} w czytelni
5. II B całość fizyka p. A. Kwela
6. II B całość fizyka p. A. Kwela
7. III IB}
8. III IB} zwolniona
Za p. T. Szpakowskiego
1. III IB zajęcia łączone p. E. Ptaszyńska
2. I pre IB zajęcia łączone p. E. Ptaszyńska, 0H grupa chłopców zwolniona
3. I pre IB zajęcia łączone p. E. Ptaszyńska, 0H grupa chłopców zwolniona
4. II A zajęcia łączone p. A. Lazarowicz, II C zajęcia łączone p. E. Kucharska
5. III D zajęcia łączone p. E. Kucharska
6. II C zajęcia łączone p. E. Kucharska
7. I H zastępstwo EDB (sprawdzian!) p. dyr B. Ordak
Za p. K. Trybę
2. I C całość j. ang. p. R. Gałecki  
3. I C całość j. ang. p. R. Gałecki