Edukacja przez Praktykę – zmiana terminu na 07.11,15.30 | Topolówka