09.11.12 piątek | Topolówka

09.11.12 piątek

Autor: Dyrekcja, 8. Listopad 2012

Zastępstwa na 09.11.12 – piątek
Olimpiada Języka Niemieckiego zostanie przeprowadzona przez p. J. Milewską na 3 i 4 lekcji w Sali nr 3.
Na 6 lekcji w auli odbędzie się uroczystość z okazji 94- tej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Przygotowuje klasa II A pod nadzorem p. A. Kawuli. Klasa II A jest zwolniona z zajęć po 3 lekcji. Aula wyłączona z planowych zajęć od 4 do 6 l. włącznie.  W uroczystości uczestniczą wszystkie klasy pierwsze.
Nadkomisarz mgr Elwira Lelental przeprowadzi warsztaty dla klasy I A dot. skutków  zażywania środków psychotropowych od 1 do 5 lekcji włącznie w Sali nr 5. Obecność obowiązkowa.
Sale zastępcze za salę 5: lekcja 2- 25, l. 3- 25, l. 4- 45, l. 5- 42
Za p. J. Milewską
3. II IB}
4. II IB } zajęcia łączone p. R. Kudan
Za x. M. Majewskiego

1. II D zwolniona
2. I D tech. inf . p. T. Bartkowska I grupa  za 7 lekcję
5. I B j. ang. p. A. Pomarańska za I A
6. I B w auli opieka p. A. Pomarańska za I A
7. II B}
8. II B} zwolniona
Za x. R. Mogiełkę
3. I A warsztaty
4. I A warsztaty
5. III C  j. ang. p. M. Boduch za I A
6. III B}
7. III B} zwolniona
8. III D zwolniona
Za p. M. Grudkę
6. III A, III H}
7. III A, III H} grupa chłopców zwolniona
Za p. R. Gałeckiego
5. I C całość francuski p. K. Tryba
6. I C całość w auli opieka p. K. Tryba
7. I D grupa II zwolniona
Za p. W. Gronberską
2. I B grupa II zwolniona/ grupa I zajęcia z p. B. Poulakowską
3. II D GZW p. P. Lehman za 8 lek.
4. III D WOS p. M. Walczyk za 7 l.
5. III D zastępstwo p. dyr B. Ordak
7. II C zwolniona
Za p. M. Malinowską
3. III IB w czytelni
4. III IB w czytelni