12.11.12 poniedziałek | Topolówka

12.11.12 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 9. Listopad 2012

Zastępstwa na 12.11.12 – poniedziałek
Nadkomisarz mgr Elwira Lelental przeprowadzi warsztaty dla klasy I pre IB dot. skutków  zażywania środków psychotropowych od 3 do 8 lekcji włącznie w Sali nr 5. Obecność obowiązkowa.
Klasa 0 H na 1 lekcji na warsztatach z p. Lelental w Sali 5.
Klasa I A na tylko na 2 lekcji również na warsztatach w Sali 5.
Sale zastępcze za salę 5: lekcja 1- 28 lekcja 2 – 28, lek. 3- 28, l. 4- 28, l. 5- 42, l. 6- 42,L. 7- 42 l.8 – 42.
Za p. A. Kawulę
1. II A zwolniona
2. I B zwolniona
3. I H j. polski p. A. Suchomska-Chabior za I pre IB
Za p. R. Gałeckego
1. I C grupa I zwolniona
3. I B grupa I zwolniona
4. I B całość j. niem. p. R. Kudan, s. 39 ( p. A. Zander w Sali 74 lub 14)
Za p. M. Malinowską
7. III IB}
8. III IB} zwolniona