29.11.12 czwartek | Topolówka

29.11.12 czwartek

Autor: Dyrekcja, 28. Listopad 2012

Zastępstwa na 29.11.12 – czwartek
Od 1 do 7 lekcji włącznie ustna matura próbna z języka hiszp. poz. dwuj. dla klasy III H w Sali kominkowej (p. K. Chylińska- Rogala, p. M. Gutierrez).
Sale zastępcze:

lekcja Za kominkową
1 7
2 7
3 43
4 29
5 2

Za p. R. Majewską
1. III IB}
2. III IB} zwolniona
4. II B j. ang. całość p. A. Małecka
5. II B j. ang. całość p. A. Małecka
Za p. M. Gutierrez
3. I D całość j. ang. p. R. Gałecki
4. I D całość j. ang. p. R. Gałecki
5. I H całość j. hisz. p. A. Mejia
6. I H całość j. hisz. p. A. Mejia
7. II H zastępstwo p. M. Grudka
Za p. K. Chylińską- Rogalę
3. I A całość j. ang. p. M. Boduch
5. I A całość j. ang. p. A. Pomarańska
6. 0H grupa II zwolniona
7. 0H grupa II zwolniona
8. 0 H zwolniona
Za p. M. Narożną
1. I B}
2. I B} zwolniona
3. I pre IB całość historia p. Ł. Skupny
4. I pre IB całość historia p. Ł. Skupny
Za p. M. Klimek
1. I A zwolniona
3. III IB}
4. III IB} w czytelni
5. II IB}
6. II IB} w czytelni
Za p. A. Spychałę
3. II IB}
4. II IB} zastępstwo p. dyr. B. Ordak
Za p. K. Radzikowską
1. III IB}
2. III IB} zwolniona
4. I B zastępstwo fizyka p. P. Lehman
5. II C zastępstwo j. pol. p. M. Jakimowicz
6. II C zastępstwo j. pol. p. M. Jakimowicz
7. III IB zajęcia łączone p. A. Orłowska
8. I A zwolniona