27.11.12 wtorek | Topolówka

27.11.12 wtorek

Autor: Dyrekcja, 26. Listopad 2012

Zastępstwa na 27.11.12 – wtorek
Rada pedagogiczna o godz. 14.00.
Lekcje są skrócone.
Za x. R. Mogiełkę
2. II C geogr. p. A. Kawula za 1 lek., sala 28
3. II C zajęcia w czytelni
6. III D zwolniona
7. III C zwolniona
Za p. R. Majewską
3. III IB}
4. III IB}
5. III IB} zastępstwo p. dyr. B. Ordak
7. II IB zajęcia w czytelni