30 .11.12 piątek | Topolówka

30 .11.12 piątek

Autor: Dyrekcja, 29. Listopad 2012

Zastępstwa na 30 .11.12 – piątek
Za x. R. Mogiełkę
3. I A grupa II zwolniona/ grupa I zajęcia w czytelni
4. I A grupa II zwolniona/ grupa I zajęcia w czytelni
5. III C w czytelni
6. III B}
7. III B} zwolniona
8. III D zwolniona
Za p. M. Klimek
1. III IB}
2. III IB} zwolniona
3. III A j. ang. p. A. Pomarańska za 1 lekcję
4. III A zastępstwo WOS p. M. Walczyk
5. III IB}
6. III IB} zastępstwo mat. p. A. Zander
Za p. R. Majewską
3. II B całość j. ang. p. A. Małecka
4. II B całość tech. in. p. T. Bartkowska
5. II IB}
6. II IB} zastępstwo p. dyr. B. Ordak
Za p. E. Jaworską
1. III IB}
2. III IB} zwolniona
3. III IB}
4. III IB} w czytelni
5. II IB}
6. II IB} w czytelni
Za p. E. Kucharską
3. 0 H całość w-f  p. T. Szpakowski
4. II C całość w-f  p. T. Szpakowski
5. II C całość w-f  p. T. Szpakowski
6. III A grupa dziewcząt zwolniona
7. III A grupa dziewcząt zwolniona
Za p. K. Radzikowską
7. II IB}
8. II IB} zwolniona