Wielki Konkurs Przyrodniczy | Topolówka

Wielki Konkurs Przyrodniczy

Autor: Redakcja, 12. Listopad 2012

Dnia 27 listopada (godzina i sala zostaną podane później) chętni uczniowie mogą się wykazać znajomością gatunków podlegających w Polsce ochronie całkowitej. Zawodnicy będą mieli do dyspozycji slajdy przedstawiające 30 wybranych roślin, grzybów i zwierząt. Rada Rodziców ufundowała nagrody w postaci kuponów zakupowych do zrealizowania w EMPiKu:

I miejsce – kupon o wartości 150 zł

II miejsce – kupon o wartości 100 zł

III miejsce – kupon o wartości 50 zł

Zwycięzcy otrzymają także ocenę (cząstkową) celującą z biologii, zaś laureaci miejsc IV–X ocenę bardzo dobrą. Zapisy u mnie do 20 listopada.

Hanna Szarafińska