02.01.2013 r. środa | Topolówka

02.01.2013 r. środa

Autor: Dyrekcja, 29. Grudzień 2012

Zastępstwa na 02.01.2013 r. – środa
Za p. A. Mejia
1. II H zwolniona
2. III H całość j. hiszp.
p. J. Świąder
3. III H całość j. hiszp.
p. J. Świąder
4. II H
zajęcia w czytelni
5. II H
zajęcia w czytelni
Za p. M. Gutierrez
4. I H zastępstwo WOK p. M. Jakimowicz
5. I H zastępstwo j. polski p. J. Sojka
6. 0 H grupa I zwolniona
7. 0 H grupa I zwolniona
8. III H zwolniona
Za p. A. Małecką
1. III B zwolniona
2. III B zwolniona
4. I H zastępstwo WOK p. M. Jakimowicz
5. I H zastępstwo j. polski p. J. Sojka
Za p. A. Orłowską
5. II IB}
6. II IB} zajęcia w czytelni
7. III IB}
8. III IB} zajęcia w czytelni