04.11.12 wtorek | Topolówka

04.11.12 wtorek

Autor: Dyrekcja, 3. Grudzień 2012

Zastępstwa na 04.11.12 – wtorek
Klasy I B, II B i III B po 6 lekcji nieobecne (Swissmed).
Za p. A. Jaśkiewicz
5. II IB}
6. II IB} w czytelni
8. III IB}
9. III IB} zwolniona
Za x. R. Mogiełkę
2. II C geogr. p. A. Kawula za 1 lek., sala 28
3. II C zajęcia w czytelni
6. III D zwolniona
7. III C zwolniona
Za p. M. Klimek
1. I A}
2. I A} zwolniona
3. II IB}
4. II IB} w czytelni
6. III IB}
7. III IB} w czytelni
8. III A zwolniona
Za p. A. Spychałę
5. II IB}
6. II IB}
7. II IB} w czytelni
Za p. E. Jaworską
1. III IB}
2. III IB} zwolniona
3. I pre IB grupa II zwolniona
4. I pre IB całość TOK p. M. Mosakowski
5. II D zastępstwo j. polski p. U. Kowalczyk
7. I A fizyka p. P. Lehman za I B
8. II IB}
9. II IB} zwolniona
Za p. K. Radzikowską
4. III IB}
5. III IB} w czytelni
6. I C zastępstwo j. polski p. B. Garus
7. II A chemia p. K. Skrzeczkowska za II B