„Mathematiques Sans Frontieres” – Edycja Polska | Topolówka

„Mathematiques Sans Frontieres” – Edycja Polska

Autor: Redakcja, 9. Grudzień 2012

Konkurs „Matematyka Bez Granic”

  Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie „Mathematiques Sans Frontieres”(Matematyka Bez Granic)–edycja Polska.
W roku szkolnym 2012/2013 będzie organizowana XXIV edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathematiques Sans Frontieres”. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.
Polscy uczniowie będą uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty pierwszy.

Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W Regionie Pomorskim Honorowy Patronat objęli:
Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk
Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz
Pomorski Kurator Oświaty, Elżbieta Wasilenk
Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. dr hab. inż.Henryk Krawczyk
Prezydent Miasta Sopotu, Pan Jacek Karnowski
Prezydent Miasta Gdyni, Pan Wojciech Szczurek

„Matematyka Bez Granic” to konkurs bezpłatny, międzyklasowy, adresowany do uczniów trzecich klas gimnazjum i pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych.
Warunki uczestnictwa:
• Jedynie całe klasy mają prawo uczestnictwa w zawodach.
• Zgłoszenie udziału w konkursie następuje za zgodą wszystkich uczniów klasy w porozumieniu z nauczycielem matematyki i dyrekcją szkoły.
• Do współzawodnictwa mogą stawać uczniowie klas ze szkół publicznych i niepublicznych.
Terminarz XXIII MK „MBG” Senior edycja 2012/2013
1. zgłoszenia uczestnictwa: do 20 grudnia 2012 roku
2. etap wstępny (wewnątrzszkolny): od stycznia do 10 marca 2013 roku
3. finał:14 marca 2013 roku
maj – czerwiec: wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu w regionie.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać drogą elektroniczną na specjalnym druku (formularz zgłoszenia) podanym na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl oraz pocztą tradycyjną na adres właściwego dla danego regionu Komitetu Regionalnego:

III LO w Sopocie
ul. Kolberga 15
81-881 Sopot
Tel. (58) 550 69 81

Do rozwiązania jest(Senior 10 lub 13 zadań), z czego pierwsze zadanie podane jest w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim i hiszpańskim). Należy przetłumaczyć treść zadania i zapisać rozwiązanie w jednym z podanych języków obcych.
Celem konkursu „Mathematiques Sans Frontieres” (Matematyka Bez Granic) jest zbliżenie między krajami i miastami Unii Europejskiej, szkołami publicznymi i niepublicznymi, matematyką i językami obcymi.
          Konkurs ten ma za zadanie zwiększenie zainteresowania matematyką poprzez pokazanie jej zastosowań w życiu codziennym. Pozwala on na wykorzystanie własnej inicjatywy w rozwiązywaniu zadań oraz na rozwijaniu twórczej aktywności uczniów. Ponadto wyrabia on umiejętność pracy w zespole i zachęca do nauki języków obcych. Daje on również możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz porównanie jej z wiedzą swoich rówieśników z Europy oraz zachęca do pokonywania barier językowych w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z krajów Unii Europejskiej.
          Uroczystość wręczania nagród i dyplomów odbywa się w obecności przedstawicieli klas – uczniów laureatów konkursu, nauczycieli matematyki, dyrektorów szkół, przedstawicieli Komitetu Regionalnego Konkursu, władz akademickich, władz oświatowych i samorządowych, zakładów pracy, firm oraz przedstawicieli prasy lokalnej, radia, telewizji. Nagrody wręczają sponsorzy. W roku szkolnym 2011/2012 podsumowanie Konkursu w naszym Regionie odbyło się w Auli Politechniki Gdańskim.
Więcej informacji na temat konkursu oraz sprawozdanie z ubiegłorocznej edycji w naszym Regionie można znaleźć na stronie http://www.mbg.uz.zgora.pl.

Pytania dotyczące Konkursu proszę przesyłać na adres: eltabu1@wp.pl.

Z poważaniem

Przewodnicząca Regionalnego Komitetu Organizacyjnego Konkursu „Matematyka Bez Granic” Elżbieta Butkiewicz