„Zegary biologiczne” w Topolówce | Topolówka

„Zegary biologiczne” w Topolówce

Autor: Redakcja, 7. Grudzień 2012

5 grudnia w ramach programu „Zaproś naukowca do szkoły” dr Krystyna Burkiewicz pracownik naukowy Wydziału Biologii  z Uniwersytetu Gdańskiego wygłosiła dla klasy 3b wykład pod tytułem „Zegary biologiczne”. Ciekawie przedstawiony temat obejmował następujące zagadnienia: zdolności przystosowawcze organizmów do cyklicznie zmieniających się warunków środowiska, historię odkrycia zegara biologicznego, zegar kwiatowy Linneusza, dobową i sezonową rytmiczność procesów biologicznych, przykłady rytmów endogennych u roślin i człowieka oraz molekularne podstawy mechanizmu działania zegara biologicznego.