22.01.13 wtorek | Topolówka

22.01.13 wtorek

Autor: Dyrekcja, 21. Styczeń 2013

Zastępstwa na 22.01.13 – wtorek
Rada plenarna o godz. 14.00 w klubie.
Lekcje są skrócone.
Za p. A. Lazarowicz
1. II H zastępstwo p. E. Kucharska
2. II H zastępstwo p. E. Kucharska
3. I A zastępstwo p. E. Kucharska
Za p. A. Małecką
3. III B historia p. M. Walczyk za 8 lekcję
4. III B j. polski p. A. Suchomska-Chabior za 1 lekcję
Za p. J. Milewską
3. II D grupa I zwolniona
4. III D całość fizyka p. E. Wielińska
5. III D całość fizyka p. E. Wielińska
Za p. A. Pomarańską
1. II D}
2. II D} grupa I zwolniona
3. II D grupa II fizyka p. P. Lehman za 1. lekcję
4. II D całość fizyka p. P. Lehman
5. I A całość j. ang. p. M. Boduch
6. I A całość j. ang. p. M. Boduch
7. III A zastępstwo p. T. Szpakowski
Za p. A. Gołkę
3. III B historia p. M. Walczyk za 8 lekcję
4. III B j. polski p. A. Suchomska-Chabior za 1 lekcję
Za p. B. Garus
2. I C}
3. I C} zwolniona
4. III C zajęcia w czytelni
5. III C zastępstwo matem. p. B. Poulakowska