23.01.2013 r. środa | Topolówka

23.01.2013 r. środa

Autor: Dyrekcja, 22. Styczeń 2013

Zastępstwa na 23.01.2013 r. – środa
Za p. A. Lazarowicz
4. II A zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
6. II D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
7. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
8. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
Za p. B. Garus
2. III IB zajęcia w czytelni
3. III IB zajęcia w czytelni
4. III C j. ang. całość p. M. Mosakowski I grupa za 1. lekcję
5. I C tech. inf. całość p. T. Bartkowska II grupa za 1. Lekcję
Za p. T. Szpakowskiego
1. III IB zajęcia łączone p. E. Ptaszyńska
2. I pre IB zajęcia łączone p. E. Ptaszyńska, 0H zajęcia łączone p. E. Kucharska
3. I pre IB zajęcia łączone p. E. Ptaszyńska, 0H zajęcia łączone p. E. Kucharska
4. II A zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska , II C zajęcia łączone p. E. Kucharska
5. III D zajęcia łączone p. E. Kucharska
Za p. A. Małecką
1. III B grupa II zwolniona
2. III B grupa II zwolniona
4. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
5. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez