24.01.13 czwartek | Topolówka

24.01.13 czwartek

Autor: Dyrekcja, 23. Styczeń 2013

Zastępstwa na 24.01.13 – czwartek
W związku z wyborami nowego samorządu uczniowskiego, w auli odbędzie się debata na 4
i 5
lekcji. Z każdej klasy uczestniczą wyznaczone trzyosobowe delegacje. Za przygotowanie odpowiedzialny jest ustępujący samorząd oraz p. prof. Cezary Tulin.
Za p. A. Lazarowicz
5. I D zastępstwo p. E. Kucharska
6. II H zajęcia łączone p. M. Grudka
Za p. A. Małecką
4. II B całość j. ang. p. R. Majewska
5. II B całość j. ang.
p. R. Majewska
7. III B} zwolniona

8. III B}zwolniona
Za p. R. Gałeckiego
2. I D grupa I zwolniona
3. I D całość j. hisz. p.
M. Gutierrez
4. I D całość j. hisz. p.
M. Gutierrez
5. I B całość tech. inf. p.
B. Kufel
Za p. J. Brzezińskiego
1. III A zwolniona
2. III D zastępstwo j.pol. p. J. Sojka
3. I H
zastępstwo j.ang. p. A. Orłowska
5. I C mat.
p. B. Poulakowska za 8 lekcję
6. II D
zastępstwo fizyka p. P. Lehman
7. II C zwolniona

Za p. A. Gołkę
1. II C grupa II zwolniona
2. II C grupa II zwolniona
3. II C całość j. franc.
p. K. Tryba
4. II C całość j. franc.
p. K. Tryba
6. III B zwolniona

7. III B zwolniona