29.01.13 wtorek | Topolówka

29.01.13 wtorek

Autor: Dyrekcja, 28. Styczeń 2013

Zastępstwa na 29.01.13 – wtorek
Klasa III IB pisze pracę WRITTEN ASSIGNMENT   w salach: 22, 23 i 25 od 1 do 5 lekcji. Dozorują n-le wg następującego harmonogramu:
Sala 22 – E. Jaworska l. 1-2, A. Orłowska l. 3- 5
Sala 23 – E. Cierniak  l. 1-3, K. Radzikowska l. 4-5, R. Majewska 3-5
Sala 25- B. Kardasińska l.1-5, A. Osieczko 3-5
Sale zastępcze:

Lek/s

Za 23

Za 25

1

-

14

2

-

14

3

11

28

4

12

-

5

39

-

 Za p. A. Lazarowicz
1. II H zastępstwo p. E. Kucharska
2. II H zastępstwo p. E. Kucharska
3. I A zastępstwo p. E. Kucharska
Za ks. R. Mogiełkę
2. II C geogr. p. A. Kawula za 1 lekcję
3. II C zajęcia w czytelni
6. III D zwolniona
7. III C zwolniona
Za p. A. Pomarańską
1. II D grupa I zwolniona
2. II D grupa I zwolniona
3. II D całość j. niem. p. J. Milewska
4. II D całość fizyka p. P. Lehman
5. I A całość j. ang. p. M. Boduch
6. I A całość j. ang. p. M. Boduch
7. III A zastępstwo j. ang. p. E. Cierniak
Za p. A. Gołkę
3. III B całość j. ang. p. A. Małecka
4. III B całość j. ang. p. A. Małecka
Za p. I. Kutt
2. II IB}
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
5. I pre IB chemia całość p. A. Kwiatek w sali 39
6. III IB}
7. III IB} zajęcia w czytelni
8. I pre IB grupa II zwolniona