30.01.2013 r. środa | Topolówka

30.01.2013 r. środa

Autor: Dyrekcja, 29. Styczeń 2013

Zastępstwa na 30.01.2013 r. – środa
Klasa I D nieobecna na zajęciach (kulig). Opieka: p. A. Nowakowska
i p M. Grudka.

Za p. A. Nowakowską
4. II B geogr. p. A. Kawula za I D
Za p. M. Grudkę
6. II D zajęcia łączone w-f p. E. Ptaszyńska
Za p. A. Lazarowicz
4. II A zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
6. II D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
7. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
8. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
Za p. A. Gołkę
3. II C całość tech. inf. p. T. Bartkowska
4. II C całość tech. inf. p. T. Bartkowska
Za p. R. Kudan
6. I pre IB całość j. niem. p. J. Milewska
7. II B grupa II zwolniona
8. II B grupa II zwolniona
Za p. A. Pomarańską
3. III A geogr. p. A. Kawula za 1 lekcję
5. II D całość j. niem. p. J. Milewska
Za p. I. Kutt
 1. I pre IB zwolniona
2. I H zwolniona
3. I H zwolniona
4. III IB zajęcia w czytelni
5. II A chemia p. A. Kwiatek za 2 lekcję
6. II A j. ang. całość p. A. Kossakowska II grupa za 1 lekcję  
7. I pre IB zwolniona grupa I