‚A house divided against itself cannot stand” or IPSC 2013 welcome! | Topolówka

‚A house divided against itself cannot stand” or IPSC 2013 welcome!

Autor: Redakcja, 25. Styczeń 2013

Konkurs krasomówczy
International Public Speaking Competition IPSC 2013

Ideą konkursu jest promowanie języka angielskiego poprzez umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich przemyśleń w formie przemówienia wygłoszonego na szerszym forum. Ocenie podlega nie tylko sprawność językowa uczestnika, ale także, a może przede wszystkim, oryginalność myśli, trafność argumentów, umiejętność zainteresowania widzów.
Uczestnicy samodzielnie przygotowują krótkie przemówienie własnego autorstwa, trwające maksymalnie 5 minut. Wystąpienie jest inspirowane tematem przewodnim konkursu, co oznacza, że każdy uczestnik musi wymyślić swój własny temat nawiązujący do tematu głównego. Każde wystąpienie kończy się krótką dyskusją – prezenter odpowiada na 2 -3 pytania od jury i/lub publiczności. Regulamin konkursu nie przewiduje używania jakichkolwiek rekwizytów.

Tegoroczny temat przewodni konkursu to:

A house divided against itself cannot stand.

Jurorami w konkursie są wykładowcy Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkowie English Speaking Union.
Zwycięzca etapu regionalnego weźmie udział w ogólnopolskim finale konkursu w Bydgoszczy. Wyróżnieni w nim uczniowie będą reprezentować Polskę w międzynarodowym finale w Londynie w maju 2013.

Temat dla finału międzynarodowego brzmi Ideas are our greatest weapons (Uwaga! Organizator konkursu – The English-Speaking Union – finansuje większość kosztów pobytu finalistów w Londynie oraz wycieczki i atrakcje; NIE pokrywa natomiast kosztów przelotu z Polski do Anglii i z powrotem).

Zgłoszenia uczestników należy dokonać u p. Anny Orłowskiej (osobiście w sali 12 lub a.orlowska@topolowka.pl) do końca lutego 2013

Więcej informacji: http://issuu.com/esuorg/docs/ipsc_handbook2013_ph