In Pursuit of Proficiency | Topolówka

In Pursuit of Proficiency

Autor: Redakcja, 29. Styczeń 2013

Nie powiodło Ci się na olimpiadzie?
Masz jeszcze jedną szansę!

13 marca 2013 odbędzie się w Topolówce konkurs jęz. angielskiego In Pursuit of Proficiency z atrakcyjnymi nagrodami wydawnictw Express Publishing i Egis.

W konkursie bierze udział maksymalnie 50 osób, decyduje kolejność zgłoszeń!

Konkurs składa się z dwóch części:
a. pisemnej
– testu wyboru, tłumaczenia zdań, transformacji, słowotwórstwa oraz pracy pisemnej na zadany temat (od 300 – 350 słów),
b. ustnej (do części ustnej przechodzi tylko 6 osób, które uzyskały najwyższe wyniki z części pisemnej)
– rozmowa na zadany temat (około 20 minut, w tym 5 min. na przygotowanie).

Pytania testowe będą formułowane w języku angielskim na podstawie następującej bibliografii:
a. Matura Companion. Egzamin ustny i pisemny. Poziom rozszerzony. Express Publishing/ Egis,
b. Matura Companion. Egzamin pisemny. Poziom rozszerzony. Struktury leksykalno- gramatyczne. Express Publishing/ Egis,
c. M. Skipper, Advanced Grammar and Vocabulary. Express Publishing,
d. Successful Writing. Express Publishing,
e. Prove your Point. Sztuka argumentacji w języku angielskim, Wydawnictwo Egis.
f. G. Szpila, Get your Message Across. Wydawnictwo Egis.

Chęć uczestnictwa w IPOP (imię i nazwisko uczestnika, klasa) należy zgłaszać do 08.03.2013 nauczycielowi angielskiego lub wysyłając zgłoszenie na adres maboduch@gmail.com.pl

Regulamin dostępny tutaj.