Wykłady z biologii dla uczniów „Topolówki” | Topolówka

Wykłady z biologii dla uczniów „Topolówki”

Autor: Redakcja, 27. Styczeń 2013

18 stycznia grupa biologii HL z klasy 2 IB uczestniczyła w wykładach, które miały miejsce w auli nowego budynku Wydziału Biologii UG. Pierwszy wykład pod intrygującym tytułem „Zmysłowe bakterie” wygłosił prof. dr hab. Marian Sęktas. Reakcje bakterii na zmieniające się warunki środowiska takie jak np. magnetotaksja, struktury komórkowe i mechanizmy tworzące zmysły bakterii oraz sprzężone z nimi efektory, powodujące celowy ruch, reakcje na zagęszczenie populacji czy też tworzenie tzw. biofilmu to tylko niektóre z poruszonych zagadnień.

Drugi wykład wygłoszony przez dr dr Adriannę Kilikowską dotyczył „Genetycznych aspektów płciowości”. Dowiedzieliśmy się jak funkcjonują różnorodne mechanizmy determinacji płci, co sie dzieje, gdy ulegną zaburzeniu, dlaczego przy układzie chromosomów płci X0 muszka owocowa jest niepłodnym samcem, a w świecie ludzi będzie to kobieta z zespołem Turnera. Wiemy juz także czy wśród ludzi możemy spotkać osobniki obojnacze, czy istnieją kobiety z chromosomem Y a nawet czy możliwa jest przyszłość bez mężczyzn”.