27.02.2013 r. środa | Topolówka

27.02.2013 r. środa

Autor: Dyrekcja, 26. Luty 2013

Zastępstwa na 27.02.2013 r. – środa
Za p. A. Lazarowicz
4. II A zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
6. II D zastępstwo w- f p. E. Ptaszyńska
7. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
8. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
Za p. H. Szarafińską
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
5. III B całość chemia p. K. Skrzeczkowska
6. III B całość chemia p. K. Skrzeczkowska
7.
III B grupa I zwolniona
8. III B grupa I zwolniona
Za p. T. Szpakowskiego (do 5. l.)
1. III IB taniec zajęcia łączone p. E. Ptaszyńska
2.
I pre IB w-f zajęcia łączone p. E. Ptaszyńska, 0H w-f zajęcia łączone p. E. Kucharska
3. I pre IB w-f zajęcia łączone p. E. Ptaszyńska, 0H w-f zajęcia łączone p. E. Kucharska
4. II A w-f zajęcia łączone p. E. Ptaszyńska  , II C w-f zajęcia łączone p. E. Kucharska
5. III D w-f zajęcia łączone p. E. Kucharska
Za p. A. Zander
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
4. III IB}
5. III IB}
6. III IB} zajęcia łączone p. M. Mroczkowska
Za p. G. Kulickiego
6. III H zajęcia z p. M. Mroczkowską
7. III H zastępstwo p. M. Mroczkowska
Za p. M. Walczyka
1. III H zwolniona
2. III C grupa II zwolniona
3. III C grupa II zwolniona
4. I B zastępstwo WOK p. M. Jakimowicz
6. I C zastępstwo j. polski p. B. Garus
7. II D}
8. IID} zwolniona
Za p. A. Gołkę
2. II C całość tech. inf. p. T. Bartkowska
3.
II C całość tech. inf. p. T. Bartkowska
Za p. J. Świąder
2. III H całość p. A. Mejia
3. III H całość p. A. Mejia
4. 0 H całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
5. 0 H całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
6. 0 H grupa II zwolniona
7. 0 H grupa II zwolniona
8. III H całość j. hisz. p. M. Gutierrez