6.02.2013 r. środa | Topolówka

6.02.2013 r. środa

Autor: Dyrekcja, 5. Luty 2013

Zastępstwa na 6.02.2013 r. – środa
Za p. A. Lazarowicz
4. II A zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
6. II D zastępstwo w- f p. E. Ptaszyńska
7. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
8. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
Za p. K. Radzikowską
2. I B grupa I zwolniona/grupa II zajęcia w czytelni
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
6. I H zastępstwo j. hisz. p. A. Mejia
7. III IB}
8. III IB} zajęcia w czytelni
Za P. A. Osieczko
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
5. II B całość fizyka p. A. Kwela
6. II B całość j. niem. p. R. Kudan
7. III IB}
8. III IB} zajęcia w czytelni
Za p. C. Tulina
6. III C grupa I zwolniona/grupa II zajęcia w czytelni
7. II A}
8. II A} zwolniona
Za p. B. Kardasińską
5. III A  zajęcia w czytelni
7. III IB}
8. III IB} zwolniona
Za p. K. Chylińską- Rogalę
3. II A całość j. ang. p. A. Kossakowska
4. 0 H całość j. hisz. p. J. Świąder
5. 0 H całość j. hisz. p. J. Świąder
Za p. E. Kucharską
2. 0 H grupa dziewcząt zwolniona
3. 0 H grupa dziewcząt zwolniona
4. II C  w-f zajęcia łączone p. T. Szpakowski
5. III D w-f zajęcia łączone p. T. Szpakowski