Nowy Statut KMP | Topolówka

Nowy Statut KMP

Autor: Krzys25, 3. Luty 2013

28 stycznia odbyło się posiedzenie Walnego  Zgromadzenia Klubu Myśli Politycznej „Stańczyk”, podczas którego uchwalony został nowy Statut KMP.

Prace nad nowelizacją Statutu rozpoczęły się jescze przed objęciem stanowiska przez nowego Prezesa. Wraz z rozpoczęciem kadencji Filipa Pilarskiego działania w kierunku uchwalenia Statutu przybrały na sile i już w dwa tygodnie po wyborach Walne Zgromadzenie KMP, złożone z Zarządu i stałych członków mogło podjąć tę bardzo ważną dla Klubu decyzję.

Nasz Statut reguluje między innymi działania oraz strukturę organizacji KMP,  zawiera ustalenia związane z prawami i obowiązkami poszczególnych organów , takich jak Prezes, Zarząd czy Opiekun. Także dzięki podpisaniu tego dokumentu Klub Myśli Politycznej „Stańczyk” zostanie oficjalnie uwzględniony w Statucie Szkoły.

Statut Klubu Myśli Politycznej „Stańczyk” został uchwalony jednomyślnie w obecności 14 Członków 28 stycznia i wszedł w życie wraz z podpisaniem dokumentu przez Panią Dyrektor Bożenę Ordak dnia 29 stycznia 2013r.