Spotkanie z senatorem Edmundem Wittbrodtem | Topolówka

Spotkanie z senatorem Edmundem Wittbrodtem

Autor: Krzys25, 10. Luty 2013

8 lutego Klub Myśli Politycznej „Stańczyk” miał okazję gościć profesora Edmunda Wittbrodta – senatora okręgu nr. 64 i przewodniczącego senackiej Komisji ds. Unii Europejskiej.

Profesor Wittbrodt był również Ministrem Edukacji Narodowej w rządzie Jerzego Buzka oraz uczestniczył w pracach nad Konstytucją Europejską. Obecnie poza sprawowaniem mandatu senatora jest wykładowcą na wydziale mechaniki Politechniki Gdańskiej.

W trakcie spotkania poruszano dwa tematy: kondycja polskiej oświaty oraz pozycja Polski w Unii Europejskiej. Pan Profesor silnie podkreślał konieczność ciągłych zmian w systemie edukacji. Zauważył również, że od 1989 roku znacząco zwiększyła się liczba studentów i osób z wyższym wykształceniem. Jednocześnie stwierdził, że konieczne są kolejne reformy, by studenci potrafili pracować nad zadanym problemem w grupach, co pozwoli na lepsze przygotowanie do pracy w zmieniającym się świecie.

Senator podkreślał również coraz lepszą pozycję Polski w Unii Europejskiej. Stwierdził, że obecnie jesteśmy, obok Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, jednym z państw decydujących o przyszłości Unii Europejskiej. Wspominał również, jak ciężkie są negocjacje wewnątrz Unii np. w sprawie budżetu czy traktatów (w czym sam brał udział np.: Konstytucja Europejska).

Spotkanie zakończyło się wręczeniem prezentu od KMP – kubka z logiem Klubu oraz tradycyjne wspólne zdjęcie wkrótce dostępne w szkolnej gablotce.