11.03.13 poniedziałek | Topolówka

11.03.13 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 8. Marzec 2013

Zastępstwa na 11.03.13 – poniedziałek
Za p. A. Lazarowicz

3. II D zajęcia łączone p. M. Grudka
4. II D zajęcia łączone p. M. Grudka
5. I A zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
6. I A zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
7. III C zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
Za p. A. Zander
2. II IB zwolniona
3. II IB zajęcia łączone p. M. Mroczkowska
4. II IB zajęcia łączone p. M. Mroczkowska
Za p. E. Ptaszyńską
1. III B}zwolniona
2. III B} zwolniona
5. I B w-f zajęcia łączone
p. M. Grudka
6. I B w-f zajęcia łączone
p. M. Grudka
7. I H grupa dziewcząt zwolniona