15 .03.13 piątek | Topolówka

15 .03.13 piątek

Autor: Redakcja, 14. Marzec 2013

Zastępstwa na 15 .03.13 – piątek
Za p. A. Lazarowicz
1.
III C zastępstwo p. Szpakowski
2.
III C zastępstwo p. Szpakowski
4. II A zastępstwo p. M. Grudka
5. II A zastępstwo p. M. Grudka
Za p. A. Zander
3. III IB}
4. III IB} zajęcia łączone p. M. Mroczkowska
5. II IB}
6. II IB} zajęcia łączone p. M. Mroczkowska
7. II IB}
8. II IB} zwolniona
Za p. A. Osieczko
4. I pre IB WOS
p. M. Walczyk za 2 lekcję
5. II B całość chemia p.
K. Skrzeczkowska
6. II B całość chemia p.
A. Kwiatek
7.II IB}
8. II IB} zwolniona
Za p. H. Szarafińską
6. I D zwolniona I grupa
7.II IB}
8. II IB} zwolniona
Za p. K. Radzikowską
7. II IB}
8. II IB} zwolniona
Za p. A. Pomarańską
1. III A}
2. III A} zwolniona
4. II D całość j. hisz.
p. A. Mejia
5. I A całość j. ang.
p. M. Boduch
6. I A całość j. ang.
p. M. Boduch
Za p. M. Gutierrez
4. I H całość j. ang. p. A. Małecka
6. 0 H całość j. hisz.
p. K. Chylińska- Rogala
7. 0 H całość j. hisz.
p. K. Chylińska- Rogala
Za p. T. Bartkowską
1. III D zwolniona
2. I A zwolniona
3. II A grupa I zwolniona
4. II B całość j. ang.
p. R. Majewska
5. II D fizyka całość
p. P. Lehman
6. II D fizyka całość
p. P. Lehman
7. II H zwolniona
Za p. E. Ptaszynską
1. III B, III C grupa zwolniona
2. III B, III C grupa zwolniona
3. I pre IB grupa zwolniona
6. III H grupa zwolniona
7. III H grupa zwolniona