19.03.13 wtorek | Topolówka

19.03.13 wtorek

Autor: Dyrekcja, 18. Marzec 2013

Zastępstwa na 19.03.13 – wtorek
II C nieobecna.
Konkurs TopboT rozpocznie się w auli o godz. 11.  Sale nr 28, 29 i 30 wyłączone z planowego użycia od 1 lekcji.
Sale zastępcze poniżej:

L /S 28 29 30
1 - - 32
2 - - 32
3 74 - 19
4 74 16 38
5 74 kom. 43
6 12 14 -
7 11 14 -
8 19 35 25
9 19 35 -


*Uwaga: klasa II D grupa II na 1 lekcji ma zajęcia w s. 19 (p. P. Lehman)
*Uwaga: Klasa III H pisze standaryzację z j. hisz. na lekcji 4, 5 i 6 w sali 17.
*Uwaga: Klasa III D całość pisze standaryzację z fizyki na lekcji 2 i 3 w Sali 32.
* Na 3 lekcji p. T. Szpakowski ma zajęcia z II B w sali 16.
*III B, II grupa pisze standaryzację z fizyki w sali 36 na 2 i 3 lekcji.
* W związku z powyższym -na 2 lekcji I B z p. W. Gronberską ma zajęcia w 37.
* Na 3 i 4 lekcji p. A. Mejia ma zajęcia z 0 H w Sali nr 4.
Obecność na standaryzacjach obowiązkowa.
Za p. A. Pomarańską
1. II D grupa I zwolniona
2. II D grupa I zwolniona
3. II D całość jęz.n. p. J. Milewska w s. 7
4. II D całość fizyka p. P. Lehman
5. I A j. ang. całość p. M. Boduch s.5
6. I A j. ang. całość p. M. Boduch s.5
7. III A zwolniona
Za p. A. Lazarowicz
1. II H zwolniona
2. II H zastępstwo p. E. Kucharska
3. I A zastępstwo p. E. Kucharska
Za p. A. Spychałę
5. II IB}
6. II IB}
7. II IB} zastępstwo p. E. Cierniak
Za p. B. Kardasińską
5. III IB w czytelni
6. III A zwolniona
Za p. E. Jaworską
1. III IB}
2. III IB} zwolniona
3. I pre IB całość fizyka p. E. Wielińska w s. 19
4. I pre IB całość TOK p. M. Mosakowski w s. 11
5. II D zastępstwo j. polski p. U. Kowalczyk w s. 37
7. I A zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
8. II IB}
9. II IB} zwolniona
Za p. M. Klimek
1. I A}
2. I A} zwolniona
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
6. III IB}
7. III IB} zajęcia w czytelni
8. III A zwolniona
Za p. M. Jakimowicza
3. I D zwolniona
6. I pre IB całość chemia p. A. Kwiatek I grupa za 8 lekcję
Za p. A. Osieczko
4. III IB}
5. III IB} zajęcia w czytelni
6. II H w-f całość zastępstwo p. E. Kucharska