26.03.13 wtorek | Topolówka

26.03.13 wtorek

Autor: Dyrekcja, 25. Marzec 2013

Zastępstwa na 26.03.13 – wtorek
Za p. A. Lazarowicz
1. II H zastępstwo p. E. Kucharska
2. II H zastępstwo p. E. Kucharska
3. I A zastępstwo p. E. Kucharska
Za p. K. Skrzeczkowską
5. I D sprawdzian (zapowiedziany) p. E. Cierniak
6. II B całość fizyka p. A. Kwela
7. II B całość fizyka p. A. Kwela
8. III IB}
9. III IB} zwolniona
Za p. J. Świąder (nb. 2,3 i 4 l.)
2. 0 H grupa II zwolniona
3. II H j. hisz. p. M. Gutierrez za 8 lekcję
4. III H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
Za p. R. Kolecką
8. III IB}
9. III IB} zwolniona
Za p. A. Orłowską
1. Pre IB zwolniona

2. Pre IB zwolniona
3. III IB}
4. III IB}
5. III IB} zajęcia w czytelni
7. II IB GZW całość p. R. Majewska