04.04.13 czwartek | Topolówka

04.04.13 czwartek

Autor: Dyrekcja, 3. Kwiecień 2013

Zastępstwa na 04.04.13 – czwartek
Spotkanie z Prezesem IPN p. dr. Łukaszem Kamińskim odbędzie się w auli od 9.00 do 10.30. Uczestniczą klasy: I pre IB, I C, II C pod opieką n-li zgodnie z planem oraz wyznaczeni członkowie KMP.
Klasa III D pisze standaryzację z matematyki na 2 i 3 lekcji w Sali nr 16.  Obecność obowiązkowa.
Na 2 lekcji salą zastępczą za 16 jest  17, na 3.lekcji – 11.
Za p. A. Lazarowicz
5. I D zastępstwo w-f p. E. Kucharska
6. II H zastępstwo w-f p. E. Kucharska
Za p. M. Narożną
1. I B}
2. I B} zwolniona
3. I pre IB całość
p. Ł. Skupny na spotkaniu w auli
4. I pre IB historia całość
p. Ł. Skupny
Za p. J. Brzezińskiego
1. III A zwolniona
2. III D standaryzacja s. 16
3. I H religia
ks. M. Majewski za 1. Lekcję
5. I C całość w-f
p. E. Kucharska I grupa za 1 lekcję
6. I A
zastępstwo fizyka p. P. Lehman
7. II D
zastępstwo p. E. Cierniak
8. II C zwolniona