10 lat matury międzynarodowej w Topolówce! | Topolówka

10 lat matury międzynarodowej w Topolówce!

Autor: Krzys25, 9. Kwiecień 2013

Z udziałem wielu znamienitych gości, przedstawicieli władz i placówek oświatowych, 5 kwietnia odbyła się uroczystość niezwykła – jubileusz X- lecia matury międzynarodowej w III LO w Gdańsku. 10 lat temu pierwsi abiturienci International Baccalaureate World School 1309, powstałej w roku 2001 w naszej szkole, przystąpili do sesji egzaminów maturalnych – i trzeba to przyznać – z dużym powodzeniem.  Wprowadzenie Programu Dyplomowego Matury Międzynarodowej  był pomysłem ówczesnej dyrektor, p. Grażyny Bogusz. Jego realizacja wymagała  podjęcia przez całą kadrę ogromnego trudu organizacyjnego i pedagogicznego – trzeba było spełnić wymagania standardowe Organizacji Matury Międzynarodowej  w Genewie: wyposażyć szkołę w nowoczesny sprzęt, sale i laboratoria oraz przygotować kadrę- nauczyciele musieli poznać i wdrożyć nowatorskie programy i metody nauczania.
„Dla nas wszystko w tym  programie było inne: tradycja kulturowa, podstawa programowa i treści nauczania. Inny jest system oceniania i egzaminowania, inne  metody pracy. Ta odmienność jest inspirująca – pozwala poszerzać horyzonty i uczy krytycznego spojrzenia na siebie i innych. Wymaga  wysiłku, bo trudno jest pokonać bariery własnej rutyny czy przyzwyczajeń. Tego uczą się zarówno nasi uczniowie, jak i nauczyciele. Współpracujemy ze sobą, uczymy się od siebie, nie mimo tego, ale dlatego, że jesteśmy różni. ” mówiła  dyrektor Topolówki, p. Bożena Ordak inaugurując uroczystość. Jednak powstanie takiej szkoły w Gdańsku było przede wszystkim możliwe dzięki  przekonaniu władz naszego miasta do wizji nauczania otwartego na świat, poznanie  wielokulturowości i poszanowanie dla odmienności.Prezydent Miasta Gdańska, p. Paweł Adamowicz, który wówczas poparł naszą inicjatywę, w wygłoszonym podczas uroczystości przemówieniu nawiązał do edukacji jako narzędzia globalnej  komunikacji  w wielu różnych dziedzinach, kierunkach i specjalizacjach, podkreślił jak bardzo świat, ale też i Gdańsk potrzebuje absolwentów posługujących się swobodnie językami obcymi i przygotowanych do pracy w instytucjach i firmach międzynarodowych, ludzi rozumiejących wyzwania i problemy współczesnego świata.
Na uroczystości także obecny był p. Adam Landowski, ówczesny wiceprezydent Gdańska, w którym szkoła znalazła przyjaciela i sojusznika dla swoich innowacyjnych pomysłów.
Wówczas w roku 2001 zyskaliśmy także przychylność radnych naszego miasta oraz Wydziału Edukacji. Dzisiaj są powody do świętowania. O pełnym sukcesie tego ,, eksperymentu edukacyjnego” wymiernie świadczą wysokie noty uzyskiwane przez  naszych maturzystów, ich dalsze kariery akademickie na najlepszych uczelniach światowych i krajowych, doktoraty już uzyskane, bądź  tuż na ukończeniu.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy naszym absolwentom  „ajbikom”, którzy niezawodnie pojawili się w swojej szkole, aby być tego dnia razem z profesorami i kolegami, opowiedzieć o osiągnięciach i planach.
Gratulujemy nagród dyrektora za „ trud i pracę dydaktyczną włożone w doskonałe przygotowanie młodzieży do matury międzynarodowej” wszystkim nauczycielom od początku pracującym w systemie IB.
Dziękujemy Rodzicom za ich obecność, a także za współfinansowanie naszych  przedsięwzięć w szkole oraz projektów i działań edukacyjnych przez wiele lat aż do teraz.
Ponadto dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za zorganizowanie  jubileuszu.
Na koniec trudno nie wyrazić radości, że tego dnia III LO w Gdańsku otrzymało liczne dowody sympatii, uznania i szacunku. Serdecznie dziękujemy i dzielimy się nimi z nieskrywaną dumą i nadzieją. Pozwalają bowiem  wierzyć w dalszy pomyślny rozwój naszej szkoły. Szkoły, gdzie w zgodzie z jej tradycją, młodzież jest uczona jak mądrze podejmować ,,zuchwałe rzemiosło” poprawy świata.

 Artykuł o jubileuszu matury IB w Topolówce

 List Michała Kucewicza
-
naszego absolwenta, prowadzącego obecnie badania naukowe w Mayo Clinic w USA

Listy gratulacyjne:

Zdjęcia z jubileuszu w naszej galerii.