18.04.13 czwartek | Topolówka

18.04.13 czwartek

Autor: Redakcja, 17. Kwiecień 2013

Zastępstwa na 18.04.13 – czwartek
Za p. A. Lazarowicz
5. I D zastępstwo w-f p. E. Kucharska
6. II H zastępstwo fizyka p. P. Lehman w s.17
Za p. T. Szpakowskiego (nb do 4 l.)
2. I C zastępstwo EdB p. P. Lehman
3. III D w-f całość p. E. Kucharska
4. III D w-f całość p. E. Kucharska
Za p. A. Mejia
4. II H zastępstwo j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
5. I H j. hisz. całość p. M. Gutierrez
6. I H j. hisz. całość p. M. Gutierrez
Za p. J. Świąder
6. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska- Rogala
7. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska- Rogala
8. II H zastępstwo j. hisz. p. M. Gutierrez
Za p. A. Pomarańską
3. III A zastępstwo j. ang. p. E. Cierniak
4. I A całość j. ang. p. M. Boduch
5. I A j. hisz. całość p. K. Chylińska- Rogala
Za p. M. Grudkę
2. III A w-f  całość p. E. Kucharska, III H w-f  całość p. E. Ptaszyńska
5. I D w-f  całość p. E. Kucharska
6. II B w-f  całość p. E. Kucharska, II H zastępstwo fizyka całość p. P. Lehman w s. 17
Za p. R. Gałeckiego
2. I D grupa I zwolniona
3. I D j. hisz. całość p. M. Gutierrez
4. I D j. hisz. całość p. M. Gutierrez
5. I B tech. inf. całość p. B. Kufel
Za ks. M. Majewskiego
1. I H}
2. I H} zwolniona
3. I C zastępstwo j. ang. p. A. Orłowska
4. I C zastępstwo j. polski p. B. Garus
5. 0 H matem. p. B. Poulakowska za 3 lek.