22.04.13 poniedziałek | Topolówka

22.04.13 poniedziałek

Autor: Redakcja, 19. Kwiecień 2013

Zastępstwa na 22.04.13 – poniedziałek
Za p. A. Lazarowicz
3. II D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
4. II D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
5. I A zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
6. I A zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
7. III C zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
Za p. J. Świąder
4. II H matem. p. B. Poulakowska za 8 l.
5. 0 H zastępstwo j. hisz. p. M. Gutierrez
6. 0 H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
7. 0 H całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
8. III H zwolniona grupa I
Za p. A. Mejia
3. III H całość j. hisz. p. M. Gutierrez  s. 6
4. III H całość j. hisz. p. M. Gutierrez  s. 5
5. 0 H zastępstwo j. hisz. p. M. Gutierrez
7. III H całość j. hisz. p. M. Gutierrez
Za p. M. Grudka
1. II B zwolniona, II H zwolniona
2. II B zwolniona, II H zwolniona
3. II D zastępstwo w-f całość p. E. Ptaszyńska
4. II D zastępstwo w-f całość p. E. Ptaszyńska
5. I A zastępstwo w-f całość p. T. Szpakowski, IB w-f całość p. E. Ptaszyńska
6. I A zastępstwo w-f całość p. T. Szpakowski, IB w-f całość p. E. Ptaszyńska
7. I H, I C grupa chłopców zwolniona