23.04.13 wtorek | Topolówka

23.04.13 wtorek

Autor: Redakcja, 22. Kwiecień 2013

Zastępstwa na 23.04.13 – wtorek
W związku z radą klasyfikacyjną klas III o godz. 14.00, lekcje są skrócone.
O godz. 17.00 zebranie rodziców uczniów klas III.
Za p. A. Lazarowicz
1. II H zastępstwo p. E. Kucharska
2. II H zastępstwo p. E. Kucharska
3. I A zastępstwo p. E. Kucharska
Za p. A. Mejia
2. II D grupa II fizyka p. P. Lehman za 1 lekcję
3. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
4. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
5. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
6. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
7. I H grupa II zwolniona
8. 0 H grupa II zwolniona
Za p. J. Świąder
2. 0 H grupa II zwolniona
3. II H zastępstwo j. hisz. p. M. Gutierrez
4. III H całość j.hisz. p. M. Gutierrez
5. III H całość j.hisz. p. M. Gutierrez
6. III H zwolniona
7. 0 H grupa I zwolniona
8. 0 H grupa I zwolniona