09.04.13 wtorek | Topolówka

09.04.13 wtorek

Autor: Dyrekcja, 8. Kwiecień 2013

Zastępstwa na 09.04.13 – wtorek
W związku z G4P, sale nr 23, 24 i 25 wyłączone. Sale zastępcze:

L. Za s. 23 Za 24 …25
1 - - 29
2 - - 29
3 - - 29
4 - 13 35a
5 - Kom. 35a
6 12 - 30
7 - - -
8 12 - -

Za p. A. Lazarowicz
2. II H zastępstwo p. E. Kucharska
3. I A zastępstwo p. E. Kucharska
Za p. A. Mejia
2. II D j. ang. całość p. A. Pomarańska w s. 7
3. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska- Rogala w s. 42
4. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska- Rogala w s. 42
5. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska- Rogala w s. 42
6. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska- Rogala w s. 42
7. I H grupa II zwolniona
8. 0 H grupa II zwolniona
Za p. A. Osieczko
6. II H w-f całość zastępstwo p. E. Kucharska za 1 lekcję
Za p. K. Radzikowską
7. II A zastępstwo w-f całość p. T. Szpakowski
Za p. A. Kwiatek
5. I pre IB całość mat. p. I. Kutt w s. 39
Za p. E. Wielińską
3. I pre IB całość geogr.  p. E. Jaworska
Za ks. R. Mogiełkę
2. II C geogr. p. A. Kawula za 1 lekcję
3. II C zajęcia w czytelni
6. III D zwolniona
7. III C zwolniona
Za p. A. Kwelę
7. II B grupa II zwolniona
Za p. J. Brzezińskiego
1. III H}
2. III H} zwolniona
3. I H zastępstwo j. polski p. U. Kowalczyk
4. I A zastępstwo j. polski p. J. Sojka
5. III B zastępstwo matematyka p. B. Poulakowska
6. III C zwolniona
7. I C zwolniona
8. II B zwolniona
Za p. M. Klimek
1. I A}
2. I A} zwolniona
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
6. III IB}
7. III IB} zajęcia w czytelni
8. III A zwolniona
Za p. J. Świąder
2. 0 H grupa II zwolniona
3. II H j. hisz. p. M. Gutierrez za 8 lekcję
4. III H całość j.hisz. p. M. Gutierrez
5. III H całość j.hisz. p. M. Gutierrez
6. III H zwolniona
7. 0 H grupa I zwolniona
8. 0 H grupa I zwolniona