16.04.13 wtorek | Topolówka

16.04.13 wtorek

Autor: Dyrekcja, 15. Kwiecień 2013

Zastępstwa na 16.04.13 – wtorek
Za p. A. Lazarowicz

2. II H zastępstwo p. E. Kucharska
3. I A zastępstwo p. E. Kucharska
Za p. A. Orłowską
3. III IB}
4. III IB}
5. III IB} zajęcia w czytelni
Za p. R. Majewską
3. III IB}
4. III IB}
5. III IB} zajęcia w czytelni
Za p. A. Osieczko
4. III IB}
5. III IB} zajęcia w czytelni
6. II H zastępstwo w-f całość p. E. Kucharska za 1 lekcję
Za p. K. Radzikowską
4. III IB}
5. III IB} zajęcia w czytelni
6. I C zastępstwo j. polski p. B. Garus
7. II A zastępstwo w-f całość p. T. Szpakowski
Za p. R. Gałeckiego
5. I B całość j. niem. p. R. Kudan
6. I D całość j. niem. p. R. Kudan
7. I D całość j. niem. p. R. Kudan
8. I B grupa II zwolniona
Za p. A. Mejia
2. II D grupa II fizyka p. A. Mejia za 1 l.
3. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
4. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
5. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
6. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
7. I H grupa II zwolniona
8. 0 H grupa II zwolniona
Za p. A. Pomarańską
1. II D}
2. II D} grupa I zwolniona
3. II D całość j. niem. p. J. Milewska
4. II D całość fizyka p. P. Lehman
5. I A całość j. ang. p. M. Boduch
6. I A całość j. ang. p. M. Boduch
7. III A zastępstwo j. polski p. M. Jakimowicz
Za p. J. Świąder
2. 0 H grupa II zwolniona
3. II H zastępstwo j. hisz. p. M. Gutierrez
4. III H całość j.hisz. p. M. Gutierrez
5. III H całość j.hisz. p. M. Gutierrez
6. III H zwolniona
7. 0 H grupa I zwolniona
8. 0 H grupa I zwolniona
Za p. M. Grudkę
3. I A w-f całość p. E. Kucharska , I B w-f całość p. E. Ptaszyńska
4. I H w-f całość p. E. Ptaszyńska , I C w-f całość p. E. Kucharska
5. I H w-f całość p. E. Ptaszyńska, I C w-f całość p. E. Kucharska
Za ks. M. Majewskiego
1. II A}
2. II A} zwolniona