17.04.2013 r. środa | Topolówka

17.04.2013 r. środa

Autor: Redakcja, 16. Kwiecień 2013

Zastępstwa na 17.04.2013 r. – środa
Za p. A. Lazarowicz

4. II A zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
6. II D zastępstwo w- f p. E. Ptaszyńska
7. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
8. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
Za p. A. Mejia
4. II H zastępstwo j. polski p. A. Golak
5. II H j. polski p. A. Golak za 6 l.
6. II H j. polski p. A. Golak za 7 l.
7. II H chemia p. K. Skrzeczkowska za 8. Lekcję
Za p. K. Radzikowską
2. I B zwolniona
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
6. I H zastępstwo j. polski p. J. Sojka
7. III IB}
8. III IB} zwolniona
Za p. A. Osieczko
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
5. II B fizyka całość p. A. Kwela
6. II B fizyka całość p. A. Kwela
7. III IB}
8. III IB} zwolniona
Za p. R. Gałeckiego
1. I B zwolniona
2. I C}
3. I C} zwolniona grupa I
4. I C całość tech. inf. p. T. Bartkowska
Za p. M. Grudkę
6. II D całość w-f p. E. Ptaszyńska
7. I D}
8. I D} grupa chłopców zwolniona
Za ks. M. Majewskiego
1. II D zwolniona
2. II H}
3. II H} zwolniona
Za p. J. Świąder
2. III H zastępstwo j. hisz. całość p. M. Gutierrez
3. III H j. hisz. całość p. M. Gutierrez II grupa za 8 lekcję
4. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska- Rogala s. 17
5. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska- Rogala s. 17
6. 0 H j. hisz. całość p. M. Gutierrez  s. 17
7. 0 H j. hisz. całość p. M. Gutierrez  s.17
8. III H grupa I zwolniona
Za p. A. Pomarańską
3. III A geogr. p. A. Kawula za 1 lekcję
5. II D całość j. niem. p. J. Milewska