29.04.13 poniedziałek | Topolówka

29.04.13 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 26. Kwiecień 2013

Zastępstwa na 29.04.13 – poniedziałek
Za p. A. Lazarowicz
3. II D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
4. II D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
5. I A
całość w-f p. M. Grudka
6. I A
całość w-f p. M. Grudka
Za p. J. Świąder
5. 0 H zastępstwo j. hisz. p. M. Gutierrez
6. 0 H całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
7. 0 H całość j. hisz. p. K. Chylińska- Rogala
Za p. A. Mejia
1. I H grupa II zwolniona
2. I H całość j. hisz. p. M. Gutierrez  s. 5
5. 0 H zastępstwo j. hisz. p. M. Gutierrez
Za p. T. Bartkowską
5. I pre IB}
6. I pre IB} zajęcia z ks. M. Majewskim
7. II A grupa II zwolniona
8. I A zwolniona
Za p. M. Narożną
2. I D}
3. I D} zwolniona
5. Pre IB zajęcia z ks. M. Majewskim
6. Pre IB zajęcia z ks. M. Majewskim