Poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczość uczniów | Topolówka

Poradnictwo zawodowe i przedsiębiorczość uczniów

Autor: Redakcja, 16. Kwiecień 2013

Kto  i kiedy ?

Maria Narożna doradca zawodowy, pedagog, nauczyciel przedsiębiorczości w sali 44 udziela porad i konsultacji

Jakie dylematy rozwiązujemy ?

  1. Wybór kierunku studiów, uczelni oraz  miejsca studiów
  2. Planowanie rozwoju osobistego i pierwszej pracy zarobkowej
  3. Redagowanie pism urzędowych, podań np. do Dyrektora szkoły
  4. Porady w sprawach osobistych czy rodzinnych
  5. Zakładanie własnej firmy
  6. Podpisywanie umów zlecenie, o dzieło
  7. Udział uczniów w projektach, konkursach i innych przedsięwzięciach

Zapraszam uczniów zainteresowanych rozwojem osobistym w godzinach podanych na stronie (patrz pedagog) oraz terminach indywidualnie ustalonych z uczniem.

Maria Narożna