Sukcesy w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej | Topolówka

Sukcesy w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej

Autor: Redakcja, 8. Kwiecień 2013

Z końcem marca zakończyły się trwające 3 miesiące wirtualne inwestycje giełdowe. 83 grupy inwestycyjne w ramach zajęć przedsiębiorczości uczestniczyły w ogólnopolskiej symulacji gry giełdowej (Szkolona Internetowa Gra Giełdowa ). W grze uczestniczyło ponad 10 000 grup ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Organizatorem gry (objętej patronatem MEN ) jest Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie i Fundacja im. Lesława Pagi. Celem gry jest upowszechnienie umiejętności reagowania na wydarzenia gospodarcze, praktyczne poznanie rzeczywistych reguł panujących na GPW i zrozumienie reguł funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. 

Niektóre grupy z naszej szkoły przez cały czas trwania gry znajdowały się w ścisłej czołówce. Były tygodnie, że okupowały pierwsze miejsca z największymi zyskami). 

Organizatorzy wyróżnili 20 najlepszych ( z największymi zyskami ) grup. Wśród nich znalazły się trzy z naszej szkoły:

na miejscu 7 : Topolówka 53 w składzie: Wiktoria Czerwińska, Zuzanna Mizik, Klaudia Gurdzińska (klasa III B) z wynikiem: 
116 457,87 PLN ( przy kapitale wyjściowym 100 000 PLN ) 

na miejscu 14 : Topolówka 22 w składzie: Weronika Plata, Marcin Lew, Łukasz Chamier Cieminski, Paweł Unger (III D ) z wynikiem:
113 586,88 PLN

na miejscu 17 : Topolówka 21 w składzie: Michał Bogoryja – Zakrzewski, Paulina Bukowska, Aleksandra Kozak, Kajetan Dreliszak (III D) z wynikiem: 
112 653,72 PLN

Serdecznie gratulujemy sukcesów!