Wykład dr. Łukasza Kamińskiego, Prezesa IPN-u | Topolówka

Wykład dr. Łukasza Kamińskiego, Prezesa IPN-u

Autor: Krzys25, 11. Kwiecień 2013

Na ostatnim spotkaniu Klubu Myśli Politycznej „Stańczyk”, które odbyło się 04.04.2013 r. mieliśmy okazję gościć prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr. Łukasza Kamińskiego. Tematem wykładu była rola Solidarności w obaleniu komunizmu w Europie.

Naszą uwagę w szczególności zwrócił pogląd pana prezesa, że decyzja Gorbaczowa o wprowadzeniu pierestrojki była skutkiem m.in. istnienia aktywnej Solidarności. Również wersja historii alternatywnej, wedle której władzę ludową można było obalić jeszcze przed stanem wojennym stanowiła interesującą tezę.

Pytania od publiczności głównie koncentrowały się na kwestii lustracji. Uczestnicy spotkania nie byli do końca przekonani do jej sensu, skoro aktualnie takie postępowanie toczy się wobec np. wójta gminy Banie Mazurskie. Odpowiadając na takie pytania dr Kamiński zwrócił uwagę na fakt, iż obecne przepisy prawa nakładają przymus postawienia przed wymiarem sprawiedliwości osób, które piastując urzędy, złożyły fałszywe oświadczenie lustracyjne.

Prezes Kamiński podkreślił także sens istnienia takiego organu jak IPN. Nie jest to bowiem instytucja o wyłącznie prokuratorskich kompetencjach. IPN dba także o godne uczczenie ofiar reżimu komunistycznego, z których wiele nie dostąpiło jeszcze honorowego pochówku.

Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem, a także wręczeniem suweniru z logiem Klubu Myśli Politycznej „Stańczyk”.