10.05.13 piątek | Topolówka

10.05.13 piątek

Autor: Dyrekcja, 9. Maj 2013

Zastępstwa na 10.05.13 – piątek
Za p. A. Lazarowicz
4. II A zastępstwo w- f p. E. Ptaszyńska 
5. II A zastępstwo w- f p. E. Ptaszyńska
Za p. A. Pomarańską
4. II D GZW p. P. Lehman za 8 l. w s. 5
5. I A
zastępstwo j. ang. p. B. Kardasińska
6. I A
zastępstwo j. ang. p. B. Kardasińska
Za p. M. Mejia
4. II D GZW p. P. Lehman za 8 l. w s. 5
5. I H całość j. ang. p. A. Rudnicka
Za p. T. Bartkowską
2. I A  zwolniona
3. II A grupa I  zwolniona
4. II B j. ang. całość p. R. Majewska
5. II D fizyka całość p. P. Lehman
6. II D fizyka całość p. P. Lehman
7. I D j. ang. całość p. R. Gałecki
8. II H zwolniona
Za p. E. Kucharską
3. 0 H w-f całość p. T. Szpakowski
4. II C w-f całość
p. T. Szpakowski
5. II C w-f całość
p. T. Szpakowski
Za ks. M. Majewskiego
1. II D zwolniona
5. I B
zastępstwo j. polski p. U. Kowalczyk
6. I B zajęcia w czytelni
7. II B zwolniona
8. II B zwolniona
Za p. A. Nowakowską
1. II B}
2. II B} zwolniona
3. I D zwolniona
4. I D
zastępstwo j. polski p. U. Kowalczyk
Za ks. R. Mogiełkę
3. I A WOS p. M. Walczyk za 7 l.
4. I A
zastępstwo j. polski p. M. Jakimowicz
Za p. K. Chylińską- Rogalę
6. 0 H}
7. 0 H} grupa I zwolniona
8. I A zwolniona
Za p. R. Gałeckiego
7. I