13.05.13 poniedziałek | Topolówka

13.05.13 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 10. Maj 2013

Zastępstwa na 13.05.13 – poniedziałek
Za p. A. Lazarowicz
3. II D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
4. II D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
5. I A
w-f całość p. M. Grudka
6. I A zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
Za p. T. Bartkowską
5. I pre IB}
6. I pre IB} całość przed. p. M. Narożna
7. II A grupa II zwolniona
8. I A zwolniona
Za p. E. Jaworską
5. II IB}
6. II IB} zajęcia w czytelni
Za p. M. Grudkę (tylko do 4 l.)
1. II B, II H grupa chłopców zwolniona
2. II B, II H grupa chłopców zwolniona
3. II D w-f całość p. E. Ptaszyńska
4. II D w-f całość p. E. Ptaszyńska
Za p. J. Sojkę
2. I A}
3. I A } zwolniona