14.05.13 wtorek | Topolówka

14.05.13 wtorek

Autor: Dyrekcja, 13. Maj 2013

Zastępstwa na 14.05.13 – wtorek
Za p. A. Lazarowicz
3. I A w-f całość p. M. Grudka
7. II H}
8. II H} zwolniona
Za p. A. Mejia
1. II H zwolniona
2. II D zwolniona
3. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
4. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
5. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
6. 0 H j. hisz. całość p. K. Chylińska-Rogala
7. I H grupa II zwolniona
8. 0 H zwolniona grupa II
Za p. A. Pomarańską
1. II D grupa I zwolniona
2. II D grupa I zwolniona
4. II D zastępstwo j. ang. p. A. Gołka
5. I A j. ang. zastępstwo p. A. Orłowska
6. I A j. ang. zastępstwo p. A. Orłowska
Za p. E. Jaworską
3. I pre IB całość fizyka p. E. Wielińska
4. I pre IB całość TOK p. M. Mosakowski
5. II D całość fizyka p. P. Lehman II grupa za 1 lekcję
7. I A  zwolniona
8. II IB}
9. II IB} zwolniona
Za p. M. Klimek
1. I A}
2. I A} zwolniona
3. II IB}
4. II IB} zajęcia w czytelni
Za ks. R. Mogiełkę
2. II C geogr. p. A. Kawula za 1 lekcję
3. II C zastępstwo całość mat. p. W. Gronberska