16.05.13 czwartek | Topolówka

16.05.13 czwartek

Autor: Redakcja, 15. Maj 2013

Zastępstwa na 16.05.13 – czwartek
Za p. A. Pomarańską
4. I A zastępstwo j. ang. p. E. Cierniak
5. I A zastępstwo j. ang. p. E. Cierniak
Za p. A. Lazarowicz
2. II H całość w-f p. E. Kucharska
5. I D zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
Za p. A. Mejia
5. I H j. hisz. całość p. M. Gutierrez
6. I H j. hisz. całość p. M. Gutierrez
Za p. T. Bartkowską
1. II H zastępstwo tech. inf. p. B. Kufel
2. I D zastępstwo tech. inf. p. B. Kufel
Za p. M. Klimek
1. I A zwolniona
5. II IB}
6. II IB} zajęcia w czytelni
Za p. B. Kardasińską
7. II B}
8. II B} zwolniona
Za p. J. Sojkę
6. I A zastępstwo fizyka p. P. Lehman
7. II IB}
8. II IB} zwolniona
Za p. A. Gołkę
1. II C}
2.II C} zwolniona grupa II
3. II C całość j. fr. p. K. Tryba s. 30
4. II C całość j. fr. p. K. Tryba s. 30
Za p. R. Gałeckiego
2. I D grupa I zwolniona
3. I D całość j. hisz. p. M. Gutierrez
4. I D całość j. hisz. p. M. Gutierrez
Za p. M. Jakimowicza
7. II IB}
8. II IB} zwolniona