17.05.13 piątek | Topolówka

17.05.13 piątek

Autor: Dyrekcja, 16. Maj 2013

Zastępstwa na 17. 05. 13 – piątek
W salach 28 i 29 nie ma lekcji na 7 i 8 lekcji. Sala 11 jest zastępczą za 28, a 32 za 29.
Za p. A. Lazarowicz
4. II A całość w-f p. T. Szpakowski
5. II A całość w-f p. T. Szpakowski
Za p. A. Pomarańską
4. II D GZW p. P. Lehman za 8 l. w s. 5
5. I A zastępstwo j. ang. p. E. Cierniak
6. I A zastępstwo j. ang. p. E. Cierniak
Za p. M. Mejia
4. II D GZW p. P. Lehman za 8 l. w s. 5
5. I H całość j. ang. p. A. Rudnicka
Za p. T. Bartkowską
3. II A grupa I  zwolniona
4. II B zastępstwo tech. in. p. B. Kufel
5. II D fizyka całość p. P. Lehman
6. II D fizyka całość p. P. Lehman
7. I D grupa I zwolniona
8. II H zastępstwo tech. in. p. B. Kufel
Za p. A. Nowakowską
1. II B}
2. II B} zwolniona
3. I D
zastępstwo historia p. Ł. Skupny
4. I D
zastępstwoj. polski p. M. Jakimowicz
Za p. E. Ptaszyńską
3. I pre IB całość w-f p. T. Szpakowski
Za p. B. Garus
1. I C}
2. I C} zwolniona
Za p. E. Jaworską
5. II IB}
6. II IB} zajęcia w czytelni