15.05.2013 r. środa | Topolówka

15.05.2013 r. środa

Autor: Dyrekcja, 14. Maj 2013

Zastępstwa na 15.05.2013 r. – środa
Za p. A. Lazarowicz

4. II A zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
6. II D zastępstwo w- f p. E. Ptaszyńska
7. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
8. I D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
Za p. A. Mejia
1. II H zwolniona
4. II H zastępstwo j. polski p. U. Kowalczyk
5. II H PO p. T. Szpakowski za 8 l.
Za p. T. Bartkowską
1. I C zastępstwo tech. inf. p. B.Kufel
2. II C całość j. ang. p. A. Gołka w sali 19  
3. II C całość j. ang. p. A. Gołka w sali 16 (p. Tryba z I C w sali 18)   
5. I C zastępstwo tech. inf. p. B.Kufel
7. I A zastępstwo tech. inf. p. B.Kufel
8. II B zastępstwo tech. inf. p. B.Kufel
Za p. A. Kossakowską
1. II A zwolniona
3. II A j. hisz. całość p. K. Chylińska- Rogala
Za p. A. Pomarańską
4. II D zastępstwo j. ang. p. A. Gołka
5. II D zastępstwo j. ang. p. A. Gołka
Za p. B. Garus
4. I C zastępstwo mat. p. I. Kutt
Za p. A. Golak
6. II H}
7. II H} zwolniona
Za p. A. Kossakowską
1. II A zwolniona
3. II A j. hisz. całość p. K. Chylińska- Rogala
Za p. M. Jakimowicza
1. II IB}
2. II IB} zwolniona
5. II C zastępstwo biol. p. K. Radzikowska
Za p. E. Jaworską
7. I C zwolniona
8. I A zwolniona
Za p. M. Klimek
5. I A zastępstwo j. ang. p. E. Cierniak
6. I A j. hisz. całość p. p. K. Chylińska- Rogala I grupa za 7 lek.
Za p. M. Walczyka
4. I D zajęcia ze studentami, opieka p. E. Cierniak
6. I C zwolniona
7. II D}
8. II D} zwolniona