27.05.13 poniedziałek | Topolówka

27.05.13 poniedziałek

Autor: Dyrekcja, 24. Maj 2013

Zastępstwa na 27.05.13 – poniedziałek
Test diagnostyczny z matematyki dla uczniów klas II, którzy nie pisali w pierwszym terminie rozpocznie się punktualnie o 8.55 w sali nr 5 i potrwa do 4 lekcji. Obecność obowiązkowa. Test przeprowadzi p. B. Poulakowska. Salą zastępczą za 5 jest sala 32.
Sale:  42, 43, 45 wyłączone. Zastępcze sale to:

Lek./sala

42

43

45

1

40

-

-

2

40

-

-

3

40

36

30

4

40

36

30

5

40

-

30

6

 

-

39

 Za p. A. Lazarowicz
3. II D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
4. II D zastępstwo w-f p. E. Ptaszyńska
5. I A zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
6. I A zastępstwo w-f p. T. Szpakowski
Za p. T. Bartkowską
1. I pre IB zastępstwo tech. in. p. B. Kufel
2. I pre IB zastępstwo tech. in. p. B. Kufel
3. II C zastępstwo tech. in. p. B. Kufel
4. II C zastępstwo tech. in. p. B. Kufel
7. II A zastępstwo tech. in. p. B. Kufel
8. I A zastępstwo tech. in. p. B. Kufel
Za p. A. Mejia
1. I H}
2. I H} grupa II zwolniona
5. 0H całość j. hisz.
p. J. Świąder w sali 7