Debata KMP nt rządów PO | Topolówka

Debata KMP nt rządów PO

Autor: Krzys25, 19. Maj 2013

­­­­­­17 maja w Klubie Myśli Politycznej odbyła się dyskusja między uczniami Topolówki nt  rządów PO w Polsce. Debata została zdominowana przez kwestie społeczne w kontekście KRUS, istnienia tzw. „zielonej wyspy” i polityki zagranicznej nie tylko za rządów PO ale także PiS-u. W trakcie spotkania wykształciły się dwa stronnictwa, liberałowie i konserwatyści.

Kwestia KRUS:

  1. Argumentacja Liberałów – kosztowny i niepotrzebny wydatek państwa, na który nie można sobie pozwolić w sytuacji ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. W dodatku, samo istnienie KRUSU wg. jego przeciwników jest przykładem na nierówność wśród obywateli. W tej sytuacji państwo powinno objąć rolników zwykłym systemem ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza że wielu mieszkańców miast, mając działki rolnicze, które nie są przez nich uprawiane, korzysta z tego rodzaju świadczenia.
  2. Argumentacja Konserwatystów – KRUS jest nośnikiem, dzięki któremu państwo może dystrybuować pieniądze w grupy obywateli, których praca ze względu na charakter sezonowy nie jest w stanie zapewnić dochodu. Zwrócono uwagę na fakt, iż udział rolników w zatrudnieniu jest na tyle duży, że nie można tak po prostu go zlikwidować. Zwolennicy KRUS-u pozostawili otwarte pytanie: Co w miejsce KRUS-u?

Kwestia tzw. „Zielonej Wyspy”:

  1. Oba skrzydła ewidentnie przyznały, że był to sukces osiągnięty pod rządami PiS-u, mimo że ówcześnie jest to jeden z ważniejszych elementów propagandy PO. Jednak zaistniały wątpliwości  co do okoliczności w jakich Polska osiągnęła wzrost gospodarczy na poziomie 8%.

A)    Konserwatyści –był to element świadomej polityki gospodarczej p. premier Zyty Gilowskiej, który wyraźnie przyczynił się do zwiększenia PKB.

B)     Liberałowie – PiS co prawda zadziałał właściwie, jednak należy pamiętać, że było to działanie możliwe na miarę ówczesnych czasów, czasów przed kryzysem, czego nie można powiedzieć o rządach PO zdominowanych przez kryzys.

Jednocześnie powstało pytanie co do możliwości wpływu rządu na gospodarkę, jak i samego sensu poszukiwania autorów polskiego wzrostu gospodarczego. Konserwatyści przytoczyli bowiem opinię ekonomistów, z której wynikało, że w wypadku Polski największą rolę odegrał spory popyt wewnętrzny. Liberałowie pomimo akceptacji tego stanowiska zauważyli jednak, że państwo poprzez zapewnianie stabilnych, odpowiedzialnych rządów a także politykę podatkową przyczynia się do pośredniego wpływu na kwestie popytu wewnętrznego.

Kwestia polityki zagranicznej – tutaj uczestnicy debaty odbiegli od tematu i w miejsce oceny polityki zagranicznej kierowanej przez ministra R. Sikorskiego zajęli się wizją lansowaną przez A. Fotygę i braci Kaczyńskich.

A)     Konserwatyści uważali, ze polityka PiS-u miała na celu stworzenie silnego układu państw Europy Środkowej, który nawiązywałby do sojuszy Holandii i Francji, kiedy oba te kraje zablokowały możliwość stworzenia         Konstytucji Europejskiej. Jednak sojusz w tym wydaniu miałby na celu blokadę mocarstwowych ambicji Rosji, która pomimo rozpadu ZSRR cały czas państwa takie jak: Gruzja, czy Ukraina uważa za swoje strefy wpływu. W dodatku zakładano współpracę z USA, którą należało związać z Polską za pomocą tarczy antyrakietowej. Rodzajem walki z polityką Rosji była wizyta prezydentów (jakich krajów?) w Gruzji podczas jej wojny z Rosją i na Ukrainie w czasie „Pomarańczowej Rewolucji”. Swego rodzaju wadą tej polityki było to, że w pewnym momencie koalicja rozpadła się – W. Juszczenko przegrał wybory na Ukrainie, J. Kaczyński w Polsce, a także obietnice Amerykanów odnośnie tarczy antyrakietowej stawały się coraz bardziej mgliste.

B)      Liberałowie, stojąc w opozycji do polityki PiS-u nie zgadzali się z wizją relacji z Rosją opartych na zasadach przeciwdziałania jej ambicji. Uważali, ze z uwagi na istnienie UE i jej niewątpliwy wpływ na kształtowanie polityki na całym kontynencie wizja wojny jest daleka i powinniśmy skupić się na polepszaniu wzajemnych relacji.

A)     Nie zgadzali się z tym konserwatyści, którzy wyrazili obawy o przyszłość UE i pomimo sceptycyzmu wobec wspólnej waluty Euro uznali ją za jeden z czynników warunkujących istnienie tej organizacji. W dodatku zauważyli istnienie ekspansji Rosji pod względem gospodarczym (gazociągu) i uznali ją za przykład na wpływania na Europę. Według nich historia często się powtarza i nie należy zakładać stałego pokoju, dlatego celem Polski powinno być związanie jej losów z Amerykanami.

B)      Liberałowie zwrócili uwagę na fakt, iż Europa poprzez gazociąg „Nabuko” wychodzi naprzeciw rosyjskiemu imperializmowi, co więcej nawet Polska poprzez gazo-port w Świnoujściu zabezpiecza swoje interesy gospodarcze. W kwestii obecności Amerykańskich wojsk w Europie wyrazili się sceptycznie.

A)     Na zakończenie konserwatyści wytłumaczyli swój pogląd dot. Amerykanów i stwierdzili, ze ważniejsze niż amerykańskie dywizje w dzisiejszych czasach jest amerykańska infrastruktura. Będą oni jej bronić, a co najważniejsze zwiąże ona stary kontynent z Ameryką Północą.